Hướng dẫn mua hàng

B1

Bước 1: Bạn lựa chọn sản phẩm muốn mua tại trang con của danh mục sản phẩm.

B2

Bước 2: Hãy kiểm tra thông tin sản phẩm cần mua, nhập số lượng sản phẩm cần mua, sau đó nhấn vào nút “Mua ngay”.

B3

Sau khi chọn lựa sản phẩm cần mua, sẽ có hiện lên thông báo sản phẩm đã được cập nhật, thông tin sản phẩm mà bạn đã chọn sẽ được đưa đến giỏ hàng. Nhấn vào “Xem giỏ hàng” để xem thông tin chi tiết giỏ hàng của bạn.

Bước 3: Bạn sẽ được đưa đến trang giỏ hàng. Tại đây sẽ có:

  • (1) – Xóa bỏ sản phẩm trong giỏ hàng
  • (2) – Bổ sung thêm số lượng sản phẩm
  • (3) – Bổ sung thêm mã ưu đãi
  • (4) – Cập nhật thông tin đã thay đổi
  • (5) – Thanh toán giỏ hàng

B5

Bước 4: Sau khi chọn “Thanh toán”, bạn sẽ được đưa đến trang “Nhập thông tin cá nhân và đặt hàng”. Tại đây sẽ có:

  • (1) – Bổ sung thêm mã ưu đãi nếu chưa cập nhật ở Bước 3
  • (2) – Điền thông tin cá nhân: họ tên, địa chỉ nhận hàng (những mục mang dấu * là mục bắt buộc)
  • (3) – Thông tin đơn hàng
  • (4) – Chọn loại thanh toán và tiến hành “Đặt hàng”. Bạn có thể xem qua Hình thức thanh toán tại đây